Vergadering Raadscommissie 02-07-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 4 juni 2013

Bijgevoegde documenten

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Kadernota 2013

6 Rondvraag voor raadsleden