Vergadering Raadscommissie 03-09-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve volgt 23 augustus.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 2 juli 2013

Bijgevoegde documenten

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Bestemmingsplan Buitengebied Polder

6 Ontwerp-bestemmingsplan Buiten de Kom 7 (Schuur van Van Leunen)