Vergadering Raadscommissie 01-10-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 3 en 4 september 2013

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Concept samenwerkingsovereenkomst uitbreiding hotel Schylge

6 Uitvoering Bestemmingswijziging Westerkeijn

7 Herinrichting van de omgeving van het zwembad (klimbos, ontsluiting kampeerterrein)

8 Jaarverslag2012 Hûs en Hiem

9 Begroting 2014

10 Rondvraag voor raadsleden