Vergadering Raadscommissie 05-11-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 1 oktober 2013

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Planning actualisering bestemmingsplannen 2014

6 Verklaring van geen bedenkingen voor het aanleggen van een parkeerplaats op het voorterrein van het SBB-natuurkampeerterrein in het Formerumer bos te Lies (Duinen Terschelling)

7 Rondvraag voor raadsleden