Vergadering Raadscommissie 02-04-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:R. Hoeve
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3 Vaststellen verslag raadscommissie 5 maart 2013

Bijgevoegde documenten

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Ontwerp bestemmingsplan Hoorn – De Duunt

Korte inhoud: Het ontwerp bestemmingsplan Hoorn-de Duunt is klaar. Het kan ter inzage gelegd worden.

6 Evaluatie Strandbewaking

Korte inhoud: Sinds twee jaar verzorgt de KNRM de bewaking van de badstranden. Dit is nu geëvalueerd.