Vergadering Raadscommissie 04-09-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve volgt 23 augustus.

AGENDAPUNTEN: