Vergadering Raadscommissie 02-12-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 5 november 2013

Bijgevoegde documenten

4 Mededelingen uit samenwerking VAST en Overige mededelingen

5 Vaststellen Bestemmingsplan West-Terschelling Campus

6 Vaststellen Bestemmingsplan West-Terschelling, West Aletalaan Fase 4

7 Vaststellen beeldkwaliteitplan West Aletalaan fase 4, West – Terschelling

8 Trouwbeleid

9 Weigering aanvraag om “reguliere bouwvergunning fase 1” voor het oprichten van een ligboxenstal en werktuigenberging op het adres Tordelenweg te Hoorn

10 Weigeren aanvraag om “reguliere bouwvergunning” voor het oprichten van een ligboxenstal” op het adres Kooiweg 3 te Hoorn

11 Vaststellen bestemmingsplan Buiten de Kom 7

12 Rondvraag voor raadsleden