Vergadering Raadscommissie 04-02-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 7 januari 2014

Bijgevoegde documenten

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 B&Y-terrein

6 Invullocatie voormalige Dancing Dellewal

7 Hee 6A

8 MKB onderzoek

9 Rondvraag voor raadsleden