Vergadering Raadscommissie 01-04-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 4 februari 2014

4a Mededelingen uit samenwerking De Waddeneilanden

4b Overige mededelingen

5 Herstelbesluit bestemmingsplan West-Terschelling 2012

6 Vaststellen beeldkwaliteitplan Campus Maritiem Instituut Willem Barentsz West-Terschelling

7 Startnotitie Erfgoednota

8 Verordening winkeltijden 2014

9 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018

10 Wijziging Horecanota 2013

11 Rondvraag voor raadsleden