Vergadering Raadscommissie 06-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 1 april 2014

Bijgevoegde documenten

4 Mededelingen uit samenwerking de Waddeneilanden en overige mededelingen

5 Formerum 107

6 Torenstraat 13

7 Ontwerp beheersverordeningen Natuurgebieden en Formerum aan Zee