Vergadering Raadscommissie 05-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 6 mei 2014

Bijgevoegde documenten

4a Mededelingen uit samenwerking De Waddeneilanden

4b Overige mededelingen

5 Formerum 107

6 Beleidsvoorstel nieuwe heffingsmethodiek toeristenbelasting

7 Jaarrekening 2013

8 Handhaving en toezicht Drank en Horecawet (DHW)

9 Rondvraag voor raadsleden