Vergadering Raadscommissie 07-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 2 en 9 september 2014

4 Mededelingen uit samenwerking De Waddeneilanden en overige mededelingen

5 Begroting 2015

6 Verordeningen (water)toeristenbelasting en forensenbelasting 2015

7 1e Begrotingswijziging 2014

8 Rondvraag voor raadsleden