Vergadering Raadscommissie 08-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 06-05-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vragenronde voor publiek

3 Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2015-2018 Noord Nederland

4 Lange termijn perspectief Duurzaamheid

5 Concept verordening jeugdhulp

6 Begroting 2015 GR "De Waddeneilanden"en 1e begrotingswijziging 2014

7 Ontwerp beheers-verordening Wadden- en Noordzee

8 Startersleningen

9 Rondvraag voor raadsleden