Vergadering Raadscommissie 06-01-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 30-11-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 2 december 2014

Bijgevoegde documenten

4 Mededelingen uit samenwerking De Waddeneilanden, overige mededelingen, lijst met toezeggingen

5 Evaluatie FUMO

6 Rondvraag voor raadsleden