Vergadering Raadscommissie 06-05-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 30-11-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vragenronde voor publiek

3a. Vaststellen verslag 3 maart 2015

Bijgevoegde documenten

3b. Lijst met toezeggingen

Bijgevoegde documenten

4a. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

4b. Overige mededelingen van het college

5 Jaarrekening 2014

6 Naamgeving openbare ruimte plangebied West Aletalaan fase 4 te West-Terschelling en de plangebied van de Campus

7 Rondvraag voor raadsleden