Vergadering Raadscommissie 02-06-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 30-11-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3a Vaststellen verslag 6 mei 2015

3b Lijst met toezeggingen

4a Mededelingen college uit Samenwerking De Waddeneilanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Vaststellen Huisvestingsverordening Terschelling 2015

6 Ontwerp Bestemmingsplan West-Terschelling/Sportlaan en beeldkwaliteitsplan Sportlaan/West-Terschelling

7 Rondvraag voor raadsleden