Vergadering Raadscommissie 06-10-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:W.H.M. van Deelen
Dit item is verlopen op 30-11-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 1 en 2 september 2015

5 Lijst met toezeggingen

6a. Mededelingen college uit Samenwerking De Waddeneilanden

6b. Overige mededelingen van het college

7 Uitbreiding strandpaviljoen De Walvis

8 Jaarrekening FUMO 2014

9 Begroting FUMO 2016

10 Begroting 2016

11 Rondvraag voor raadsleden