Vergadering Raadscommissie 01-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 30-11-2016.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 3 november 2015

Bijgevoegde documenten

5 Lijst met toezeggingen

6 Mededelingen

6A Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6B Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Nota Reserves en Voorzieningen 2016-2020

8 1e en 2e Begrotingswijziging

9 WMO vervoer

10 TS 25

11 Rondvraag voor commissieleden